Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och musik

Skapad 2020-01-27 10:58 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Med musik i fokus vill vi kunna erbjuda barnen en stund för sång, rörelse och musik. Genom organiserade stunder varje fredagsförmiddag så kommer vi att utforska musik genom instrument och sång, takt och rytm samt rörelse.

Innehåll

Nuläge

Vi vill utveckla sång- och musikintresset hos barnen. Sång och rörelsesånger ger mycket glädje och skapar en känsla av samhörighet i gruppen vilket vi vill stärka.

Mål

 • Att alla barn ska få känna och uppleva glädjen med att musicera.
 • Att alla barn utvecklar sitt sång- och musikintresse.
 • Att alla barn ska kunna följa med i de rörelse- och danssånger vi utövar.

Syfte

Ett syfte är att ge barnen möjlighet att i små grupper få utöva estetiska uttrycksformer. 

Genomförande

Varje fredag kommer vi ha en sång- rörelse- och musikstund. Vi kommer att variera utbudet och barnen kommer att få komma med önskemål  på sånger/ rörelsesånger. Vi kommer att prova på att använda olika musikinstrument.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera dessa stunder med foton, filmer och anteckningar för att så småningom lägga dessa i  lärloggarna här i Unikum.

Utvärdering

Vi kommer kontinuerligt att utvärdera och observera vad vi kan förändra och förbättra för att dessa stunder ska bli så trivsamma som möjligt.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: