Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-01-27 11:17 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Kommunikation
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

 

 • samspela med andra.

 • tolka olika former av kommunikativa uttryck

 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

 

Lärandemål


Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor

i kända sammanhang och miljöer. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom
att samspela i kommunikationen.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande
berättelser. Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända
och vad som har hänt. Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg
för att förmedla sig. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget
relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.


Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)


Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta
den. Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang
och med olika syften. Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det
i kommunikationen. Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka
några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan
återberätta delar av innehållet. Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och
information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt. Dessutom
använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig. Eleven använder
ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Arbeta med Ipad på 1-1- lektion.

Använda Fotokalendern för att återberätta händelser.

 

Arbeta med ordbilder.

 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Utveckla ditt ordförråd genom att vuxna modellerar och visar dig nya ord/bilder i Avaz.

 

Du ska få lära dig känna igen några ordbilder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: