Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20 PP Historia Det korta 1900-talet

Skapad 2020-01-27 11:34 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Historia
Vt 20 PP Historia Det korta 1900-talet

Innehåll

Ett arbetsområde som sträcker sig från mellankrigstiden fram till murens fall.

Övergripande syften:

·       Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

·       Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 

·       Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 

Ur det centrala innehållet för historia åk 7-9

·       De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

·       Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

 

·       Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

 

·       Hur historia kan användas i ett vetenskapligt, politiskt, ideologiskt, moraliskt, existensiellt och kommersiellt syfte.

 

Förmågor kopplade till kunskapskraven som du ska träna, visa och bedömas i samt fokusfrågor på innehållet 

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Aspekt 1 Fakta och centrala begrepp

Skaffa historiska referensramar och kunna använda centrala och begrepp.

Kunna beskriva och berätta om historiska förhållande, skeenden och gestalter med hjälp av centrala ord och begrepp inom arbetsområdet.

Vilka var axelmakterna?

Vad var Anschluss?

Vad skedde vid Münchenkonferensen?

Vad var Molotov Ribbentroppakten?

Vilka var Franco, Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill och Roosevelt?

Vad hände den 1 september 1939?

Vad var det finska vinterkriget? Hur drabbades Norge och Danmark?

Hur drabbades Sverige av kriget?

Vad menas med Blitzkrieg? Vad var operation Sealord och Blitzen?

Vad var operation Barbarossa? Vad hände vid Pearl Harbour?

Vad hände i Stalingrad?

Vad hände Dagen D?

Hur och när slutade kriget i Europa?

Vad hände i Hiroshima och Nagasaki?

Vad menas med begreppet järnridån?

Vad menas med begreppet Kalla kriget?

 

Aspekt 2 Resonemang

Resonera om orsaker och konsekvenser Kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar under denna tidsperiod.

Ex Av vilka orsaker valde USA att släppa två atombomber över Japan och vilka blev konsekvenserna på kort och lång sikt av dessa handlingar?

 

Aspekt 3 Resonemang

Identifiera olika typer av historiebruk och resonera om deras syften när de använder historien

Vad är och vilket syfte har:

Vetenskapligt, politiskt, ideologiskt, moraliskt, existensiellt och kommersiellt historiebruk?

 

 

Tidsplan

 

Måndag 55 min

Torsdag   90 min

Fredag 55 min

2

Lovdag

Mellankrigstiden Om USA och Ryssland

Mellankrigstiden

Om Ty, Sp och Italiens

diktaturer.

3

”Peace in our time” och 2:a vk första del

Om Blitzkrieg och att leva under nazistockupation i ex Norge och Danmark

 

 

Läxa s 32-35 + bild s 4

 

Kl 8:10-9:05 och 9:10 -10:05 sedan SYV 10:20-11:20.

 

Finska vinterkriget november 39 -mars

Om Slaget om Storbritannien hösten -40, Operation Barbarossa juni och Pearl Harbor i dec 1941.

Läxa s 36-40 i historieboken.

 

2:a världskrigets andra del. Tyskland pressas tillbaka och freden i Europa. Samt atombomberna i Japan.

4

Sverige under beredskapstiden

 

Läxa 60-61,

Ingen SO-lektion. Föreläsning Pro Civitas. Åter kl 11:30

 

5

Kalla kriget

 

Kalla kriget

Läxa s 91-93

Vad hände efter 1991 med östblocket?

6

Läxa. Ta med ngt minne från beredskapstiden

 

 

Om historiebruk

 

Bedömningsövning om historiebruk

7

Repetera inför test.

Test

 

 

Förintelsen under 2:a världskriget kommer vi att arbeta med under ett antal veckor på elevens valtid.

 

Bedömningstillfällen

Aspekt 1 och 2 Fakta och resonemang testas av torsdag v 7

Aspekt 3 att identifiera och resonera om historiebruk testas av fredag v 6.

Bedömningsmatris finns i Unikum.

Matriser

Hi
Vt 20 Bedömningsmatris historia - Det korta 1900-talet

F
E
C
A
Historiska referensramar och historiska begrepp
Du kan beskriva och berätta med hjälp av arbetsområdets centrala ord, begrepp och fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera om orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor , värderingar och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor, värderingar och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor ,värderingar och handlingar.
Historiebruk
Du kan identifiera några olika sorters sätt att använda historia och synen på vad som driver historien framåt
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: