Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, MA, HT19/VT20, 8a

Skapad 2020-01-27 12:07 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Hur kan man lista ut det man inte vet? Nu får du lära dig att lösa problem genom att hitta likheter och livet kommer att bli mycket enklare framöver! :)

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom att lyssna till lärarledda genomgångar på tavlan och delta i lärorika diskussioner i små grupper samt genom att arbeta med uppgifter i läroboken Matte Direkt 8.

Mycket fokus kommer att ligga på att kunna kommunicera (berätta i tal och skrift) hur du formulerar uttryck och listar ut den obekanta (x).

Vi kommer också att prova på att programmera mer i programmet Python.

 

MÅL/TARGET

MÅL:

Gröna kursen:

Du ska kunna:

 • använda likhetstecknet på rätt sätt (alltid exakt lika!)
 • tolka och skriva enkla uttryck med variabler
 • beräkna och förenkla parentesuttryck
 • addera och subtrahera med parenteser
 • multiplicera in variabler i parenteser
 • lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden, även ekvationer med parenteser och med x i båda leden
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • redovisa HUR du löser ett problem med ekvation : bild(om det passar), teckna uttryck, förenkla uttryck, teckna ekvation, lösa ekvation (steg för steg), svara på frågan.
 • använda dig av prioriteringsreglerna (som alltid)
 • de 4 räknesätten (som alltid)
 • avrundningsregler (som alltid)

 

Röda kursen:

Du ska kunna:

 • tolka och skriva mer komplicerade uttryck med och utan parenteser
 • lösa svårare ekvationer med parenteser och x på båda sidorna
 • lösa svårare problem med hjälp av ekvationer och mycket tydliga redovisningar
 • använda konjugatregeln (a+b)∙(a-b) = a2 - b2 
 • faktorisera uttryck (bryta ut den största gemensamma faktorn)

Begrepp du behöver:

Likhetstecken, prioriteringsregler, uttryck, variabel, värde av ett uttryck, förenkla uttryck, parentes, ekvation, obekant tal, led, balansmetoden, parentes, prövning, exponent.

(Ord som du gärna får, men inte behöver, lära dig nu: konjugatregeln, faktorisera)

 

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 8 - kapitel 3 och läxor

"Nyckeln"

NOMP

Delavstämning via Diagnos

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Jag bedömer hur du resonerar under gemensamma arbetsuppgifter.

Prov på kapitlet.

 

Uppgifter

 • Lektion 26/3, Matematik

 • Prov: matematik kapitel 3 (Algebra). Torsdag 30/1.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: