Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sällskapsspel

Skapad 2020-01-27 12:38 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Nu ska vi undersöka varför vi spelar sällskapsspel. Är det roligt att spela spel? Vad lär vi oss när vi spelar spel?

Innehåll

 Syfte

Att barnen får möjlighet att mötas i en mindre grupp där alla deltar på lika villkor. Här har alla samma möjlighet att lyckas och även träna på motgångar. Barnen i gruppen har olika erfarenheter av att spela spel, turtagning och regler. Vi kommer att prata om ord som kommer upp under samtalen och spelets gång.(ordförståelse)

Utmaning till barnen

Att träna på att ta del av instruktioner, följa spelets regler, turordning, samarbeta, använda tärning, träna tålamodet, lyssna på varandra och föra ett samtal kring spelet. Glädjas åt andras framgångar =)  

Var

Vi sitter i samtalsrummet. 

Material vi använder

Nu utmanar vi barnen med för dem nya spel med olika svårighetsgrader. Tärning, strategi och logiska spel.

Mitt bidrag som pedagog:

Vara medspelare och vid behov vara den som leder spelets gång. Se till att alla kommer in i spelet och känner sig delaktig. 

Vilka förväntningar har jag som pedagog

Att barnen kommer att utveckla sin förmåga att samarbeta, lyssna på andra, uttrycka sig och vara delaktiga i spelprocessen, utveckla sitt tålamod.  Att baren uppskattar att umgås kring ett spel. 

 

 Små kloka barn på Bokstavjakt....

Här är ” bokstavskort” som hör till spelet Bokstavsjakt, det finns även en sida utan "hjälpbokstäver " för dom som vill och kan ljuda.

och vi utmanar oss med det svårare spel som Labyrinth 

 och Under the Ground

Dessa spel använder vi i första hand under grupptid och alltid med närvarande pedagog.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: