Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sätt upp mål för din fysiska hälsa och utveckla dina entreprenöriella kompetenser och nå dina mål!

Skapad 2020-01-27 12:44 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Entreprenöriella kompetenser i samband med Idrott och hälsa • Gränslöst lärande • Ansvarstagande • Ta-­‐sig-­‐församhet • Förmåga att reflektera • Motivation och framtidstro • Medvetenhet om styrkor och talanger
Grundsärskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Vecka 5-9 är din uppgift att förändra din fysiska hälsa med hjälp av en träningsplanering och utvärdering som du gör inför varje lektion.

Utgå från dina behov och lust!

Tänk på följande; Vad är ditt mål?

* Uppvärmning och stretch ska vara anpassad.

* På vilket sätt förbättras eller bibehålls hälsan?

* ALLTID OMBYTT! TRÄNINGSSKOR! <

Innehåll

Syfte

Entreprenöriella kompetenser i samband med Idrott och hälsa.
• Gränslöst lärande
• Ansvarstagande
• Ta-­‐sig-­‐för samhet
• Förmåga att reflektera
• Motivation och framtidstro
• Medvetenhet om styrkor och talanger

Centralt innehåll

Du utgår ifrån det centrala innehållet, dina uppsatta mål med ämnet, det som du hittills har presterat samt vad du vill utveckla/förbättra. Du skriver en enklare planering och utvärdering kring varje lektion.

 

Uppgifter

 • Egen Träning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
  IDH  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  IDH  7-9
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
  IDH  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  IDH  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  IDH  7-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  IDH  7-9
 • Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: