Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse vt 2020

Skapad 2020-01-27 12:46 i 224611 Förskolan Sjötorget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barngruppen har under en längre tid varit väldigt intresserade av Bockarna Bruse. De har under fria aktiviteter byggt broar av olika material som klossar och lera. De ritar och sjunger sagan. När vi varit i skogen har de lekt bockarna Bruse och när vi ser en bro börjar de spontant sjunga bockarnas sång.

Innehåll

 

I våra observationer har vi sett följande…

 

Barngruppen har under en längre tid varit väldigt intresserade av Bockarna Bruse. De har under fria aktiviteter byggt broar av olika material som klossar och lera. De ritar och sjunger sagan. När vi varit i skogen har de lekt bockarna bruse och när vi ser en bro börjar de spontant sjunga bockarnas sång.

 

Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är:

 

Bockarna Bruse. Vi upptäckte redan ht 19 att intresset för Bockarna Bruse var stort bland alla barnen men då var vi redan mitt uppe i ett annat projekt, men bestämde att det får bli vårens arbete. Det är viktigt för oss att hitta ett projekt som passar alla, hela barngruppen, oavsett ålder och kön. Alla ska känna att det finns utrymme och möjlighet för dem att göra sin röst

 

Varför ska vi arbeta med det? -Syfte:

 

Syftet med projektet är att barnen ska få uttrycka sin egna uppfattning och lära sig om sin omvärld med fokus kring Bockarna Bruse. Projektet är inspirerat från barnens långvarande intresse av Bockarna. Vi tänker integrera ämnen som matematik, naturvetenskap, teknik, språk och kommunikation.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 

Genom projektet får barnen möjligheten att utforska sin omvärld utifrån sagans perspektiv. Vi har upptäckt att bron är väldigt central i barnens intressevärld och kommer att försöka bygga broar av olika material. Med hjälp av diskussion och eftertanke och undervisningssituationer kommer vi försöka leda dem på rätt spår angående hur bygger man en bro, hur många olika sätt finns det att bygga broar på, hur många olika typer av broar finns det. Finns det troll under broar?

 För att få in arbete med digitala verktyg kommer barnen även att få illustrera och återberätta sagan i Book Creator.

 

Vi vill också introducera nya begrepp för att beskriva deras miljö.

Vi kommer att få in matematiska begrepp i form av jämförelseord, lägesord och tidsord.

Vi tror och är medvetna om att barnen kommer att ta till sig dessa upplevelser på olika sätt och att det för vissa kommer kännas så konstigt och obekvämt att de kanske inte ens vill vara med. Vi kommer att erbjuda barnen samma aktiviteter flera gånger just för att de ska få chansen att känna sig bekväma och våga närma sig det nya. material vi kommer att änvända är lera, skapande med färg och form, återvinningsmaterial.  

 

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på?

 

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Vi kommer att få in läroplanens delar som matematik, skapande, språk/kommunikation, naturvetenskap/teknik, lek, social kompetens/värdegrund och hälsa/rörelse.

 

Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 

Vi såg en valvbro när vi var på arkitektmuseet, som barnen genast associerade till Bockarna Bruse. Vi kommer att försöka bygga en likadan. Vi har även beställt en byggsats barnen kommer att få bygga med.

 

Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 

Sagan om Bockarna Bruse, broar, sången, troll. Jämförelse mellan storlek och antal.

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 

Vi kommer att inreda kuben med byggmaterial och projicera en skog och en bro. Vi skapar stämning med musik och ljus. Vi kommer att läsa sagan. Vi kommer att samtala och måla kring det vi läst. Barnen får berätta sagan med sina egna ord och funderingar/tankar. Vi åker och besöker olika broar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: