👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment!

Skapad 2020-01-27 13:03 i Skarsjö förskola Norrtälje
Förskola
Vi vill med detta tema väcka barnens intresse och nyfikenhet för kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Innehåll

 

MÅLOMRÅDE.

Redan i tidig ålder upptäcker och utforskar barn sin omvärld och får erfarenheter utav naturvetenskap och olika fenomen. Genom att arbeta med experiment utvecklas barnens nyfikenhet och lust att lära inom kemi och fysik. I temat kommer vi att ställa öppna frågor, så barnen kan komma med egna tankar och hypoteser om vad som kommer att hända.

GENERATIV FRÅGA.

Vad är ett experiment?

Syfte: 

Vi vill med detta tema väcka barnens nyfikenhet och intresse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Detta genom att genomföra enkla experiment tillsammans med barnen och väcka deras fortsatta nyfikenhet inom detta område.

MÅL ur Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnen visar alltid ett stort intresse för våra samlingar då de innehåller olika experiment. På frågan vilket tema vi ska arbeta vidare med svarade några barn, experiment! De ville göra en raket med en ballong som smäller.

Många barn är medvetna om att spännande saker kan hända om man exempelvis blandar två olika ämnen, och kan ibland ställa sina egna hypoteser.

BEGREPP.

Kemi: För oss på Lilla äpplet är kemi när tex två ämnen blandas och en reaktion uppstår.

Fysik: När något påverkas utav ex tyngd och hastighet. Ex. bollen rullar snabbare i backen. Klossen faller ner på marken när vi släpper den.

 

UTVÄRDERINGSSÄTT

Genom planerade undervisningstillfällen och aktiviteter.  Genom reflektion, med både barn och pedagoger varje vecka samt analys när temat är avslutat.

 

AKTIVITETSPLAN OCH STARTAKTIVITET.

 

Genom att introducera enkla experiment till barnen, både inom kemi och fysik. Låta barnen berätta och ställa frågor kring kemi och fysik.

 

Formativ uppföljning ( Uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare.)

Genom reflektioner och lärloggar.

 

LÄRMILJÖ

Ta in mer material till avdelningen som barnen kan undersöka.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18