Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter

Skapad 2020-01-27 13:06 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Vardagsaktiviteter
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.

 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar.

 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Lärandemål


Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och
fungerande sätt. Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation
om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas. Eleven kan delta i att orientera sig
i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela. Dessutom deltar eleven i att
beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga
delar av världen.
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna
och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid. Dessutom deltar eleven
i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven. Eleven kan delta i
kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter. Eleven deltar också i något
gemensamt beslut i skolan. Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om
aktuella samhällsfrågor och nyheter. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på
ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.


Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

 


Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande
sätt. Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur
olyckor kan förebyggas. Eleven kan orientera sig i närmiljön. Dessutom beskriver
eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven
i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och
beskriver någon kristen tradition och högtid. Dessutom kommunicerar eleven om
livsfrågor som har betydelse för eleven. Eleven kan kommunicera om demokrati och
mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter. Eleven beskriver
också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter
enligt barnkonventionen. Eleven kan hämta information från olika källor.
Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella
samhällsfrågor och nyheter. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i
sammanhanget relevant sätt.

 

 

Undervisning 

I undervisningen kommer du att:

Arbeta med bilder från olika världsreligioner.

 

Ha lektion i köket.

Prova olika recept. 

 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Delta i att laga mat med stöd av personal.

Delta i att följa recept (bildstöd). 

 

Delta i arbete kring världsreligioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: