Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska i da18 vt20: Arbetsområde 3

Skapad 2020-01-27 13:09 i Da Vinciskolan Ale
Arbetsområde baserat på Chez Nous 3, kapitel 3.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi fortsätter arbetet med Chez nous 3, nu med kapitel 3. Här lär vi oss mer ord och fraser som handlar om mat och temat för kapitlet är Sverige och svenska företeelser. Vi lär oss hur man böjer de oregelbundna verben Boire (att dricka) och Voir (att se) i presens. Ny grammatik är partitiva artikeln, adjektiv som står före sitt huvudord, de regelbundna -er-verben i passé composé samt några oregelbundna verb i passé composé. Vi avslutar området med ett mindre skriftligt prov den 26/2-20 samt några läxor under v 8 och 10. Lektionerna efter provet kommer vi som vanlig att göra ett hörförståelsetest.

Innehåll

Under lektionerna lyssnar vi på, läser och översätter texter, går igenom nya och repeterar gamla grammatikområden samt arbetar i våra övningsböcker. Vi gör hörförståelse- och läsförståelseövningar. Inför provet får ni som vanligt en provlapp med alla delar som ingår samt övningsmaterial. Veckan efter det skriftliga provet, som är den 26/2, kommer vi att ha ett hörförståelseprov.

Bonne chance!

 

Inför tredje franskaprovet i da18         vt20

 

 Repetitioner:

 

 De oregelbundna verben avoir, être, faire och aller (tb. s. 112-117)

 • De regelbundna –er-verben i passé composé (tb. s. 50)

 • Mer om placering av adjektiv (tb. s. 50 och 100)

   

   

  Nyheter:

    

 • De oregelbundna verben boire (att dricka) och voir (att se )i presens (tb. s 56 och s 57)

 • Den partitiva artikeln (tb. s. 56 och 99)

 • Passé comp. av några oregelbundna verb (tb. s. 51 och 57)

   

 

Ord och fraser från kap 3

 

Me revoilà = Nu är jag tillbaka                         Verb

 

Je peux te dire que…= Jag kan säga dig att…

 

À bien tôt = Vi ses snart                                 manger = äta

 

Je t’assure = Jag lovar dig/Det är sant.              boire = dricka

 

Le petit dejeuner = frukosten                          voir = se

 

Le dejeuner = lunchen                                   faire la cuisine = laga mat

 

Le dîner = middagen                                      ouvrir= öppna

 

                                                                 

 

Un pain = ett bröd                                        Adjectifs    

 

Une baguette = en baguette                           blond-e = blond

 

La confiture = sylten                                      suédois-e = svensk

 

Un café = en kaffe                                        français-e =fransk

 

Le beurre = smöret                                       jaune = gul

 

L’huile = olja                                                délicieux-ieuse = delikat, läcker

 

Le thé = te                                                  gentil-e = vänlig, snäll

 

Le lait = mjölken                                           bizarre = konstig

 

Le fromage = osten                                       rouge = röd                

 

les carottes = morötterna                               bleu-e = blå

 

Le riz = riset                                                blanc-he = vit

 

La sauce = såsen                                         

 

Le jus d’orange = apelsinjuice                         Europe du nord

 

Un verre = ett glas                                        une robe = en klänning

 

Une tasse = en kopp                                      une capitale = en huvudstad

 

Une bouteille = en flaska                                un mât = en mast

 

Le sucre = sockret                                         un drapeau = en flagga

 

Les croissants = croissangerna                        des montagnes = berg

 

 

 

Bien venue = välkommen                               un mât = en stång        

 

Des feulles = blad                                         c’est servi! = det är serverat!

 

Des forêts = skogar                                       un garçon = en pojke

 

un gateau = en kaka                                     la bonne cuisine = god mat

 

On a été roulé = Vi blev lurade                        l’addition = notan

 

Gratuitement = gratis                                    une fille = en flicka

 

                                                                

 

Je ne sais pas ce que ça veut dire = Jag vet inte vad det betyder

 

 

 

Adjektiv som placeras före sitt huvudord:

 

 

 

Grand/grande = stor     petit/petite = liten        long/longue = lång

 

Beau/belle = vacker      bon/bonne = god,bra                mauvais/mauvaise = dålig

 

Jeune = ung                Vieux/vieille = gammal  joli/jolie = vacker, söt

 

Nouveau/nouvelle = ny 

 

 

 

Les verbes en passé composé:

 

J’ai eu = jag har haft                     tu as été = du har varit

 

J’ai bu = jag har druckit                 Il a vu = han har sett

 

Ils ont ouvert = de har öppnat         Nous avons fait = vi har gjort

 

 

 

Boire = att dricka                          Voir = att se

 

 

 

Je bois                                        je vois

 

Tu bois                                       tu vois

 

Il boit                                         elle voit     

 

Nous buvons                                nous voyons

 

Vous buvez                                  vous voyez

 

Ils boivent                                   elles voient

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne chance et travaillez bien!

 

 

 

Ulla

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: