Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan, kartboken, vädersträcken och världen på kartan åk 2

Skapad 2020-01-27 13:12 i Nyhammars skola Ludvika
Ett kortare arbete om kartan, kartboken, väderstrecken och världen på kartan
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är en karta? Går den att äta? Känner du till väderstrecken? Vet du vad världsdelarna heter? Hur har barn det i olika delar av världen? Hört talas om FN? Detta är några av sakerna du kommer att få lära dig mer om när vi arbetar med kartan, världen, barnkonventionen m.m

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Du kommer att få lära dig mer om olika slags kartor, väderstreck, världen/världsdelarna, FN och Barnkonventionen. Du kommer även att få träna och vidareutveckla följande förmågor Metakognitiva, Begreppsliga, Analytiska och Kommunikativa.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att;

* se på film och prata om det vi har sett
* dokumentera det du/vi gör på ett enkelt sätt
* läsa barn- och faktaböcker (vuxen läser, du lyssnar) och samtala om det du hört
* måla bilder

* läsa enkla texter/faktatexter och svara på frågor

 

Hur du får visa vad du kan?

Du får visa vad du kan genom att delta aktivt i/under lektionerna. Du får också visa vad du kan genom din dokumentation och på ett eget valt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: