Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2020-01-27 13:14 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Verklighetsuppfattning
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

 • använda kunskaper om människa och natur.
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. 

Lärandemål


Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation
om människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Utifrån upplevelser i närmiljön
kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur. Dessutom
deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper. Eleven deltar
också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på
jorden. Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och samspelar inför händelser.
Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av
avstånd och riktning. Eleven kan delta i ramsräkning.
Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek,
mängd, kvalitet och form. Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper
hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val. Eleven kan delta i kommunikation
om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och
lösa situationer i vardagen. Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika
val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar
och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett
säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i
sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.


Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

 


Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och
kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Utifrån egna
upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande
mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper. Eleven ger också exempel
på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden. Eleven planerar
nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång
och kommunicerar om tidigare och kommande händelser. Dessutom kommunicerar
eleven om objekt och deras beständighet och kan göra en enkel skiss av klassrummet
och en enkel karta över skolans omgivning. Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal
inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek,
mängd, kvalitet och form. Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper
hos vardagsföremål kan eleven göra egna val. Dessutom jämför eleven några
olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde. Eleven
kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att
påverka och lösa situationer i vardagen. Dessutom kommunicerar eleven om hur olika
val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling
och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas. Eleven jämför och beskriver
hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur
redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

Undervisning 

I undervisningen kommer du att:

Ha undervisning 1-1 med material om kroppsdelar.

Delta i  att arbeta med material kring sopor i naturen i lektion 1-1.

 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Delta i att känna till någon kroppsdel.

Delta i att sortera några sopor rätt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: