Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2020-01-27 13:17 i Skederids skola Norrtälje
Beskrivning av arbetet med introduktionen av programmering.
Grundskola F – 3 Matematik Teknik Svenska SO (år 1-3)
Vad är programmering? Under ett antal veckor kommer eleverna få lära sig mer om och prova på enkel programmering.

Innehåll

Vi ska lära oss

- vad programmering är

- olika begrepp som hör till programmering

- hur man programmerar på ett enkelt sätt

 

För att lära oss detta kommer vi att

 

- programmera en lärare

- programmera en kompis

- arbeta med skolans Ipad

 

Du visar dina kunskaper genom att

-vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: