Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2020-01-27 13:19 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Motorik
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang.
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Lärandemål


Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus
och utomhus. Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Eleven
kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter. Dessutom deltar eleven i
olika former av vattenaktiviteter. Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av
rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan
och förebygga skador. Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan
fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar
då i att följa allemansrättens regler. Eleven deltar i kommunikation om hur man
kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt
genom att visa igenkännande och samspela.


Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)


Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus
med medvetna och avsiktliga rörelser. Eleven utför rörelser på ett funktionellt
sätt med balans och kroppskontroll. Eleven kan genomföra lekar, danser och andra
rörelseaktiviteter och följa några regler. Dessutom genomför eleven olika former av
vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten. Eleven kan kommunicera om och beskriva
betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga
skador. Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning
och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband
mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet
och hygien. Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika
förhållanden och följer allemansrättens regler. Eleven kommunicerar om och ger
exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter
inomhus och utomhus. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget
relevant sätt.

Undervisning 

I undervisningen kommer du att:

Delta i att välja kläder efter aktvitet och väderlek.

 

Bada 1 gång per vecka på Tivolibadet.

 

Använda arbetsmaterial som tränar din finmotorik. 

Få träna på att cykla tandemcykel.

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Vara delaktig i val av ytterkläder.

 

Duscha efter badlektion.

Delta i att träna ryggsim. 

 

Utveckla din finmotorik ytterligare.

Cykla på 3- hjulig tandemcykel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: