Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 7, Kap 10+11

Skapad 2020-01-27 13:28 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola F – 7 Moderna språk - språkval
För att se bedömningsmatris för ditt barn i Moderna Språk - Språkval, Spanska: Gå till "kunskaper ==> Ämne ==> Visad kunskap".

Innehåll

Kap 10 arbetar eleverna med från och med V.9 - V.11 

*Introduktion till texten, ord, fraser och handling
*Introduktion till olika er-verb och ar-verb : Hacer, Ir, Ver, Escuchar, Hacer, Tocar, Estudiar, Jugar etc. 
*Skrifltiga övningar där eleverna bla. får översätta meningar och använda sig av verben 
*Med hjälp av ord, fraser och verb kopplade till kapitlet får eleverna öva på att tala om sin fritid  


Kap 11 arbetar eleverna med från och med v.11-14

*Introduktion till frekvensord
*Repetition av verbet tocar samt böjningsstrukturen för AR-verb i både singular och plural
*Öva på att prata i vi och ni-form genom att använda verb som eleverna introducerats till tidigare, genom muntlig interaktion mellan varandra. 

Utöver delaktigheten på lektionerna bedöms eleverna på sin hörförståelse i slutet av kapitel 11. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: