Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi upptäcker siffror!

Skapad 2020-01-27 13:29 i Nolängens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Barnen har börjat visa intresse för siffror. Vi vill utveckla intresset och ge dem en förståelse för siffrornas betydelse samt antalsuppfattning. Allt på ett lekfullt sätt utifrån barnens ålder.

Innehåll

Kartläggning av var barngruppen befinner sig

Barnen har visat intresse för siffror men ej en förståelse för antal.

 

Formulera tydliga mål och förväntade effekter av valt projekt/tema

lära känna siffrorna 1-5

Förståelsen för antalsuppfattning.

 

 

 

Detta behöver vi göra för att skapa förutsättningar för lärandet av projekt/tema

Vi kommer genom våran lärmiljö skapa för att väcka lusten av att lära sig känna igen siffror.
Vi kommer att ha mycket med siffror i samlingen genom ramsor, sånger. Gemensamt räkna barnen, hur många är här, vilka är hemma. Viktigt att göra barnen delaktiga och att det sker på ett lekfullt sätt

Vad har vi för förhållningssätt.

 

Resultat

 

Analys och slutsats

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: