Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2020-01-27 13:39 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Bild
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material.

 • jämföra och reflektera över bilder.

 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. 

Lärandemål

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder
och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom bidrar eleven
till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar. Eleven
medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om
bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.

Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och
maktrelationer bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas
och vilken påverkan de kan ha. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp
och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor
och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Framställa olika typer av bilder, informativa och tredimensionella.

Prova olika tekniker för att skapa rumslighet.

 

Ta foto med din Ipad och sätta ihop till en film. 

Infoga ljud till din film.

 

Träna på att använda ord som hör till området. 

 Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Rita tredimensionella bilder.

Använda teknik som skapar rumslighet.

Framställa informativa bilder.

 

Ta foto med din Ipad och sätta ihop till en rörlig film med hjälp av ett datorprogram.

Infoga musik till din film.

 

Kunna något begrepp inom ämnet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text, till exempel serier och film.
  Bl  7-9
 • Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.
  Bl  7-9
 • Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Bildkomposition. Skapa rumslighet med hjälp av linjer, för- och bakgrund.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: