Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I- och U-länder

Skapad 2020-01-27 13:41 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 – 0 Geografi
Vad innebär det att vara ett industri- eller ett utvecklingsland? Är hela befolkningen rik/fattig, eller finns det fattiga/rika? Vilka olika aspekter bidrar till landets ekonomiska välstånd? Hur är länder rustat inför en mer osäker framtiden?

Innehåll

Syfte med detta moment är att du ska utveckla din förmåga att: 

  • Analysera hur naturens och människans verksamheter formar och förändrar livsmiljöer     
  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
  • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska hjälpmedel. 
  • Se samband på hur geografiska förutsättningar samt hur olika politiska och ekonomiska betingelser bidrar till ett lands välstånd

Du ska lära dig att

- förstå skillnaderna mellan ett I- och U-land

- förstå hur klimat och biomer påverkar länders försörjningsmöjligheter

- se vilka orsakerna kan vara till migration och urbanisering samt konsekvenserna av detta. 

- politiska beslut kan påverka ett lands välstånd. 

Arbetssätt

Vi kommer att prata om orättvisor och titta på fattigdom samt rikedom runt om i världen. Vi kommer att ha USA och Kina som utgångspunkt när vi diskuterar. Vi ska arbeta med olika geografiska hjälpmedel som kartböcker och blindkartor. Vi kommer också att diskutera och lokalisera de olika förutsättningarna som krävs för att vara ett industriland, och vilka konsekvenser detta kan få för natur, människa och samhälle. Du kommer att ges möjlighet att diskutera dina iakttagelser i helklass som smågrupper.

Bedömning

Vid min bedömning kommer jag att utgå ifrån dina skriftliga och muntliga prestationer genom att lägga emfas på hur du kan:

  • förklara orsaker och konsekvenser
  • visa förståelse och se samband
  • värdera information utifrån sammanhanget
  • använda geografiska begrepp

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: