Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-01-27 13:49 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Matematik
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Lärandemål

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag
till lösningar. Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information
från olika källor. Eleven bidrar till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100. Dessutom
beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet
1–10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder
samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att
storleksordna enheterna. Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller
priser, mängder, tider och annan matematisk information. Eleven bidrar också till
omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar. Eleven kan
använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik,
i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Arbeta med läromedel anpassade till din nivå.

Använda matteappar i Ipaden.

Göra uppgifter på Skolplus.

Träna dina färdigheter med Nomp.

 

Använda hemsidan Elevspel för att träna klockan samt material i 1-1 arbete.

 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Räkna med addition och subtraktion inom talområdet 0-10

Storleksordna tal mellan 0-100.

 

Använda ord kopplade till matematik.

Känna till enheter för tid till exempel timmar och minuter samt läsa av klockan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: