Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögon VT 2020 6A

Skapad 2020-01-27 13:52 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Teknik
Under det här arbetsområdet kommer du få arbeta med en teknisk uppfinning (glasögon) och undersöka hur de fungerar, dess betydelse och historia. Du kommer få möjlighet att rita och konstruera en egen modell av en glasögonbåge. Du kommer även att få arbeta med ritteknik och utvärdera ditt arbete.

Innehåll

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

 • identifiera och analysera hur gångjärnet används och fungerar
 • identifiera och analysera hur glasögonbågar är uppbyggda och av vilka material de är gjorda
 • utarbeta en ritning till en glasögonbåge för en målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra
 • utforma en modell av glasögonbågen för målgruppen utifrån den egna ritningen
 • använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen
 • analysera hur glasögon har förändrats över tid
 • värdera vilken betydelse glasögon har för människan

Planering

Vecka 6 
Undersökning av glasögon

Vecka 7
Glasögonens betydelse och historia
Ritteknik

Vecka 9
Idéer till glasögonbåge

Vecka 10
Utforma en glasögonmodell

Vecka 11 
Fortsatt arbete med glasögonmodell
Extra uppgift: Framtidens glasögon

Vecka 12
Göra klart
Utvärdera ditt arbete

Uppgifter

 • Projekt - glasögon elevuppgift 1 och 2

 • Färdigt projekt - glasögon

Matriser

Tk
Glasögon

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Ny nivå
Du kan
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk
Du har inte nått kunskapskravet
på ett enkelt sätt beskriva, med ord och bild, hur en teknisk lösning fungerar
förklara, med ord och bild, hur en teknisk lösning fungerar
förklara, med ord och bild, hur en teknisk lösning fungerar och visar på andra liknade lösningar
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • Tk
Du har inte nått kunskapskravet
göra en enkel skiss av en konstruktion
göra en skiss som är möjlig att följa av en konstruktion
göra en tydlig skiss som går att följa av en konstruktion
 • Tk
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra en konstruktion utifrån en skiss, med hjälp av en detaljerad instruktion från lärare eller kamrater, pröva möjliga idéer
genomföra en konstruktion utifrån en skiss till viss del självständigt, pröva och ompröva möjliga idéer
genomföra en konstruktion utifrån en skiss självständigt, pröva och ompröva möjliga idéer som går att genomföra med ett tydligt syfte
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Tk
Du har inte nått kunskapskravet
använda vardagliga ord för att beskriva och utvärdera ditt arbete
använder flera tekniska begrepp för att beskriva och utvärdera ditt arbete
använder tydliga tekniska begrepp för att beskriva och utvärdera ditt arbete
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk
Du har inte nått kunskapskravet
berätta något om vilka drivkrafter som finns bakom en teknisk lösning
berätta om vilka drivkrafter som finns bakom en teknisk lösning och hur tekniken har förändrats över tid
på ett tydligt sätt resonera kring olika drivkrafter som finns bakom en teknisk lösning och hur tekniken har förändrats över tid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: