Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 6B

Skapad 2020-01-27 13:53 i Hallenskolan Mölndals Stad
Matematikundervisning utifrån Matteborgen 6b
Grundskola 6 Matematik
Du kommer få lära dig mer om tal, enheter, skala, procent och även lite algebra.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Målet för undervisningen är att eleverna ska ha grundläggande kunskaper inom

 • Mer om tal: d.v.s. stora siffrors värde och beräkning av multiplikation och division
 • Enheter och skala: kunna räkna med tid, förstå och räkna med skala och kunna använda enheter för vikt o volym.
 • Procent: skriva och räkna med procent och omvandla procent till bråk.
 • Algebra: lösa enkla ekvationer
 • Problemlösning: kunna olika metoder för problemlösning

Innehåll och arbetsformer

Vi ska arbeta med följande områden inom matematiken

Mera tal:
l
äsa och skriva stora tal
ställa upp och multiplicera heltal t ex 32 x 56
ställa upp och multiplicera decimaltal t ex 4,8 x 5,4
multiplicera decimaltal med 10 och 100
dividera decimaltal med 10 och 100
dividera när det blir decimaltal i svaret

Enheter och skala:
kunna räkna med tid
förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar med hastighet
förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
kunna använda enheter för vikt och volym

Procent:
skriva 50%, 25%, 10% och 1% som bråk
räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10% och 1% är med huvudräkning
räkna ut hur mycket en viss procent av något är, tex 12 % av 150 kr.

Algebra:
räkna med likheter
lösa enkla ekvationer
tolka och skriva uttryck med variabler

Problemlösning:
Använda olika metoder vid problemlösning, som att läsa ur text,
leta mönster i tal och bild,
rita en bild,
pröva dig fram,
arbeta baklänges


Vi kommer att arbeta på följande sätt, t.ex  genom att:


* samtala om matematik i större och mindre grupper,
* räkna uppgifter ur matteboken,
* arbeta praktiskt med undersökningar, aktiviteter, spel 
* lösa olika typer av uppgifter själva, i par och i grupper
* använda oss av datorer och miniräknare i olika sammanhang

Mål för hela termin vt-20:

 • Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.
 • Du ska utveckla din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem med.
 • Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)
 • Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:
 • De fyra räknesätten- huvudräkning och skriftliga räknemetoder med decimaltal
 • Bråk, läsa och skriva bråk, addera och subtrahera bråk med samma nämnare och jämföra bråk.
 • Procenträkning - kunna använda enklare procenträkning i skol och vardagssituationer,
 • Geometri - räkna ut omkrets, areaberäkning av rektanglar, kvadrater, trianglar, parallellogram och romber, kunna de vanligaste enheterna för area.
 • Tid - kunna räkna med tid
 • Sträcka, hastighet och tid - kunna räkna med dessa variabler
 • Skala - kunna räkna med och tolka olika skalor
 • Algebra - kunna lösa enklare ekvationer, tolka och skriva uttryck med olika variabler
 • Statistik - ska kunna läsa av och tolka diagram, kunna rita och redovisa fakta i stapel-, linje och cirkeldiagram, kunna räkna ut medelvärde.
 • Problemlösning - att kunna använda olika metoder vid problemlösning.

Bedömning och dokumentation


Du kommer att bedömas i hur väl du kan utrycka dig i:

 • muntliga förklaringar till uppgifter
 • skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltagande i matematiska diskussioner och samtal
 • beräkningar och förklaringar i praktisk matte
 • resultat på skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: