👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - debattartikel

Skapad 2020-01-27 13:58 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Detta är en mall för hur du ska lägga upp din pedagogiska planering. Tanken är att vi ska använda ett gemensamt språk samt struktur i våra mallar.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Hur gör du för att få som du vill? Hur gör du om du vill påverka andra människor? Du ska få arbeta med texttypen: argumenterande text. Du ska få lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd och hur du ska använda dig av argument för att få fram din åsikt. Du ska få skriva en kort debattartikel.

Innehåll

VAD kommer vi att arbeta med?

- Värdeladdade ord

 - Argument (faktaargument, känsloargument, sakargument)

 - Källhänvisning

 - Grammatik (sambandsord/bindeord)

 

HUR kommer vi att arbeta med det?

 - Genomgångar i klassen och titta på undervisningsfilmer

- Läsa olika typer av argumenterande texter

 - Diskussioner, samtal och debatter i klassen

 - Planera och skriva en kort debattartikel gemensamt
- Planera och skriva en egen kort debattartikel


HUR LÄNGE kommer vi att arbeta med det?

 - Vecka 7-14


VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

 - Du ska lära dig uttrycka dig både muntligt och i skrift för att kunna argumentera för något du tycker/inte tycker.

 - Du ska lära dig att söka, välja ut och sammanställa information för att kunna resonera om källors trovärdighet. 

 - Du ska lära dig att samtala och diskutera olika ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter. 

 

Läromedel: Jalla B - raka vägen Genrepedagogik i svenska

Arbetssätt: Cirkelmodellen

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017 | www.symbolbruket.se 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9