Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Språk och kommunikation vt-20

Skapad 2020-01-27 14:12 i Solrosens förskola Trelleborg
Förskola
Barns språkutveckling är mycket viktig för deras fortsatta tid både på förskolan och så småningom i skolan. Därför har Lyckan valt att fokusera på och arbeta mest med fokusområdet språk och kommunikation vt-20. Alla barn ska enligt läroplanen ha möjlighet att "utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften".

Innehåll

 

 

 

Lyckan kommer ha träning och undervisning genom:

 

 • Sånger/ramsor

 • Bilder/symboler

 • TAKK (tecken som alternativt stöd)

 • Tydliga benämningar av korrekt språk.

 • Barnen ges möjlighet att öva på och återberätta kortare o enklare händelser. Även att t ex återberätta en saga. 

 • Barnen måste träna på att lyssna när någon annan talar och respektera sin kompis.

 

 • Vi ska lyssna på sagor på olika sätt, flanosaga, med visuellt material, sagor digitalt från Polyglutt, sagor på sitt eget modersmål även om det inte är svenska. Barnen ska få lyssna på sagor i mindre grupper och enskilt.

 • De ska få träna på rim med hjälp av fysiska spel, med appar på Ipad som t.ex. Bornholmsmodellen (storbild och enskilt).

 • Vi ska undervisa genom att använda språksamlingar som finns i boken “Före Bornholmsmodellen”. (se särskild planering)

 • Barnen i "skolgruppen" kommer längre fram i vår arbeta mycket med 5-årsboken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: