Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2 VT 2020

Skapad 2020-01-27 14:21 i Björnbodaskolan Stockholm Grundskolor
Rymden
Grundskola F – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska
I tema rymden får eleverna får lära sig om jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra och hur dessa kan förklara månens faser, dag och natt samt stjärnhimlens utseende på olika tider av året. Genom att studera modeller av solsystemet får eleverna en tydlig bild av himlakropparnas rörelse och kan därifrån dra slutsatser om uppkomsten av dag och natt samt månens faser.

Innehåll

Syfte

Att utveckla en nyfikenhet, intresse och kunskap om Universum. Vi kommer att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Jorden, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.

Månens olika faser.

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Teckning, måleri modellering och konstruktion 

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar
 • Faktafilmer
 • Läsa faktatexter från böcker och internet
 • Skriva enkla faktatexter samt egna rymdberättelser
 • Skapande rymdpyssel

 

Bedömning


Din förmåga att

 • beskriva hur solen, månen och jorden förhåller sig till varandra
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna
 • skriva korta faktatexter
 • förmågan att framställa bilder med hjälp av teckning, modellering, måleri och konstruktion
 • redovisa i tvärgrupper

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Rymden

På väg att nå målen
Når målen
Överträffar målen
NO
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
 • NO   3
NO
Eleven vet vad en stjärnbild är
 • NO  1-3
SV
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
NO
Eleven kan förklara hur årstidsväxlingar i naturen sker
 • NO  1-3
NO
Eleven kan berätta om äldre tiders strävan att förstå och förklara fenomen i naturen
 • NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: