Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykler och kretslopp i naturen.

Skapad 2020-01-27 14:29 i 123131 Förskolan Nicolaigården Stockholm Södermalm
Förskola
Vi kommer att utforska naturen. Vad finns där? Vad blir barnen intresserade av? Vi kommer att ha ett naturvetenskapligt projekt med fokus på begreppen cykel och kretslopp. Syftet är att barnen ska upptäcka vad som finns i naturen och utveckla förståelse för naturvetenskap och få ökade kunskaper om växter och djur samt samband i naturen.

Innehåll

Projektet Hållbar framtid fortsätter men med fokus på uteverksamhet genom att utforska naturen och det vi hittar i den. Föregående termin fokuserade på vattnets cykel från havet genom reningsverket, till hemmen och sedan vägen tillbaka igen. Detta är något vi kommer att fortsätta med men samtidigt utöka projektet hållbar framtid och arbeta med naturen och närområdet. I starten av andra delen av projektet har barnen fått utforska, samtala och diskutera om det de hittar i naturen. Vi ser ett stort intresse och nyfikenhet för både naturvetenskapliga fenomen som luftmotstånd när vi skapar drakar men också hur naturen ser ut på nära håll och vad de olika naturliga materialen har för funktion. Barnen har utforskat de växter och småkryp som kommer fram nu när våren blomstrar men vi har också medvetet presenterat olika naturvetenskapliga fenomen som luftmotstånd när vi skapar drakar, testat på att skapa egna regnbågar och börjat utforska vattnets kretslopp från moln till moln igen. Det sistnämnda genom att berätta en ny kretsloppssaga med Droppis-tema. Utifrån detta har vi sett att barnen är mycket intresserade av att utforska och försöka förstå hur olika cykler och kretslopp fungerar och vi har därför valt att utforska detta vidare. 

Fortsättningsvis kommer vi därför att utforska olika cykler kretslopp tillsammans med barnen och i starten fördjupa oss i fjärilarna och vattnets kretslopp. Vi ser att barnen har ett stort intresse för att förstå hur någonting fungerar och därefter bearbeta sina uppfattningar i leken. Därför kommer vi att lägga stor vikt vid att barnen ska få möjligheter att leka sina uppfattningar där vår uppgift som pedagog blir att tilldela material som passar för att kunna fördjupa dessa lekar och därmed även deras kunnande och lärande som bidrar till det enskilda barnets utveckling. Leken är ett bra verktyg för oss pedagoger för att observera och dokumentera barnens förändrade kunnande som ett hjälpmedel för hur vi ska gå vidare i lärprocessen. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: