Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

asagudar och troll

Skapad 2020-01-27 14:38 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 2 Svenska SO (år 1-3) Bild
Ett projektarbete som berör sagor, sägner och myter samt den nordiska mytolgin.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att ha ett tema där huvudsyftet är att få möjlighet att ta del av och lära dig om nordisk mytologi, sagor och sägner från förr.Temat kommer bla. innehålla sagor myter troll och väsen. Under arbetets gång kommer vi att läsa, lyssna på, skriva och illustrera olika sagor, fabler, myter och sägner. 


Asatron den nordiska mytologin
John Bauers bilder,

Sagor 

Mål

Målet är att du ska få ta del av hur man ”trodde förr” och hur det påverkade människor.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Läsa och lyssna på sagor, myter, fabler och sägner.
 • Öva på att återberätta det du hört/läst.
 • Skriva och illustrera sagor, myter, fabler och sägner.
 • Veta på vilket sätt sagan, myten och sägnen är olika. 

Undervisning och arbetsformer

Ska tas fram tillsammans med elever och eventuellt kollegor.

 • Göra bilduppgifter
 • Titta på film om asatron
 • Vi gör jämförelse med skapelse berättelsen i Kristendomen.
 • Läsa: själva, högläsning, parläsning.
 • Arbeta i grupp och fantisera ihop en saga, en fabel, en sägen eller myt.
 • Skriva texter både för hand och på i-pads.
 • Återberätta en saga genom att skriva ner en saga som du fått uppläst för dig.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du visar förmåga att:

*återberätta en del av en saga, myt, fabel och sägen.

*veta vad sagor, myter, fabler och sägner är.

*skriva saga, fabel, myt och sägen med inledning, händelse och slut antingen för hand eller på i-pad. Sagan ska illustreras med bilder  som passar till texten.

*berätta om någon författare och illustratör.

*komma med tips på hur vi kan förbättra en saga, myt fabel eller sägen som vi har skrivit.

Hur ska det bedömas?

Jag lyssnar på dig när du återberättar en del av en saga, myt, fabel eller sägen. Du kan berätta med hjälp av bilder.

Jag tittar på om du får med det speciella för just sagor, fabler, myter och sägner när vi skriver. 

Jag ser om dina bilder gör sagan, myten, fabeln eller sägnen tydligare.

Jag lyssnar på ditt bidrag när vi i grupp hjälps åt att förbättra vår saga, myt, fabel och sägen.

Jag lyssnar på/tittar på din presentation av det du lärt dig om någon författare och illustratör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: