Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling

Skapad 2020-01-27 14:41 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Såhär tänker vi jobba med hållbar utveckling HT20-VT21

Innehåll

 

Naturvetenskap och teknik

 

Vi vill undersöka närmiljöerna vi har i området såsom stranden och skogen.

Vi vill arbeta med naturruta för att undersöka och samtala om naturens förändringar under året. 

 

Synliggöra hur vi tar tillvara på naturen och samtala om allemansrätten och hur vi respekterar natur, - djurliv. Ta tillvara på barnen egna utforskande i naturen genom att t.ex söka information och samtala om det.

 

Vi vill utforska och samtala om vardagstekniker och utveckla vår teknikmiljö på förskolan.

 

Både i planerade aktiviteter och fri lek inspirera till konstruktion både inne och ute. Vi vill även uppmana barnen att våga prova sina teorier och tankar, samt att vi vill ha en mångfald av material de kan använda sig utav.

 

 

Vi vill tillsammans med barnen experimentera och undersöka olika kemiska processer.

 

(Brundtland-rapporten, FN 1987)

Social hållbarhet:
Förståelse för att man duger som man är
S
jälvtillit
Möjlighet att leva sig in i andra människors situation
 
V
ilja att hjälpa andra
Respekt för alla människors lika värde

Ekonomisk hållbarhet:
Hushålla med våra resurser
Återbruk
Vara aktsamma med vårt material samt förskolans lokaler
Minska vårt svinn

Ekologisk hållbarhet: 
Öka förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan
Värna om jordens resurser

Syfte med vårt fokusområde:
Att vi på Rönnängs förskola ges möjlighet att tillägna oss ett
varsamt förhållningssätt till vår omgivande miljö, natur och samhälle.METODER

Utifrån den sociala hållbarheten strävar vi efter att visa omsorg för varandra, att vara bra kompisar och känna tillit till sin egen förmåga. Även att skapa en miljö på förskolan där alla trivs och kan leka genom att introducera gemensamma regler, samarbetsövningar och lekar.

 

Utifrån den ekonomiska hållbarheten vill vi inspirera barnen att ta ansvar för vår gemensamma miljö, hur vi använder material, leker med leksaker, utnyttjar rummen samt hushållar vårt material och mat. Vi inspirerar barnen att återanvända material för nytt skapande.

 

Utifrån den ekologiska hållbarheten vill vi vara aktsamma i våran närmiljö och har samtal kring tankar om vad vi hittar i skogen och hur den påverkar vår miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: