Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem enkla maskinerna

Skapad 2020-01-27 14:47 i Munkedalsskolan Munkedal
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 6 enkla maskinerna.
Grundskola 4 Teknik
Vad vet du om de fem enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

                      Elevens mål:
Ta reda på hur följande maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen.
 • Dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer.

-din förmåga att lösa problem.
-din förmåga att samtala om och förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
-din förmåga att dokumentera ditt arbete i form av skisser med förklarande begrepp, symboler och måttangivelser.
-din förmåga att följa en instruktion.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 

Vi kommer att:


-Ha gemensamma genomgångar.

-Titta på film om de enkla maskinerna.

-Göra experiment där vi använder oss av några av de fem enkla maskinerna; hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen.

- Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

 

Bedömningar

Jag kommer att bedöma din förmåga hur du:

 • Genomför laborationer, löser problem och dokumenterar.
 • Samarbetar med andra.
 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använder dig av de nya begreppen inom arbetsområdet.
 • Förstår nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen.
 • Drar slutsatser vilken lösning som är bäst i olika situationer.

 

Genom att:

* Lyssna på och observera hur du samtalar under lektionstid och vid grupparbeten.

* Ta del av dina dokumentationer, arbetsuppgifter och skriftlig/muntlig bedömningsuppgift. 

 

 

Uppgifter

 • Bygga ballongbil

 • Bygga ballongbil

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
De fem enkla maskinerna

Inte ännu
Godkänd
Mer än godkänd
,
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: