Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla fjärilen vt20

Skapad 2020-01-27 14:55 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 

Målen är att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi vill även att alla barn erbjuds att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

Aktivitet:

  Eftertänksam högläsning, där barnen får lära sig att reflektera över innehållet i boken. En böcker där det finns rum att reflektera. barnen får träna att lyssna på varandra, respektera varandras åsikter. man får även respektera om man vill ändra sin åsikt och tycka samma. lita på sin egen förmåga och utveckla sitt eget tänkande.

vi stärker barnen när det gjort något bra, för att höja deras självkänsla. sätter ord på det de gör bra. 

vi gör en Kompissol där barnen får lyssna på varandra och reflektera tillsammans hur man är en bra kompis.

När? Var? Hur? Varför?

en liten samling med några barn då alla barn ska få komma till tals, läser vi en bok och diskuterar.

vi stärker barnen varje dag och är något som genomsyrar verksamhetens vardag.

kompissolen gör vi på samlingen, där barnen får sitta på mattan och prata en och en, vad de tycker ska stå med på kompissolen.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: