Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 våren 2020

Skapad 2020-01-27 15:03 i Figeholmskolan Oskarshamn
Grundskola 1 Matematik

Under våren kommer vi att jobba i matteboken Prima 1B samt jobba praktiskt med matematik på olika sätt inne och ute.

Innehåll

Mål

Målet med vårens arbete är att du ska kunna:

 •  talen 0-100. Skriva talen samt vara medveten om ental, tiotal och hundratal.
 •  dela upp talen 1-20 på olika sätt.
 •  använda likhetstecknet och kunna lösa enkla öppna utsagor.
 •  begreppen udda och jämna tal, hälften och dubbelt, 
 •  räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100 utan tiotalsövergångar.  
 •  förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
 •  upprepa mönster.
 •  klockans hela och halva timmar.
 •  uppskatta och jämföra längd (cm och m), volym (dl och l) och tid.
 •  namnge och rita cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 •  använda ord som beskriver läge (t ex på, under, över, mellan)
 • kunna lösa enkla textuppgifter och då självständigt kunna välja lämpligt räknesätt.     
 • tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller.

 

 

 

 

Arbetssätt och innehåll

Vi kommer att arbeta i matematikboken Prima matematik 1B.
Vi kommer att praktiskt jobba med matematiken både ute och inne.
Vi kommer att prata mycket matematik tillsammans.

Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

 Vi arbetar med taluppfattning i talområdet upp till hundra och positionssystemet med ental och tiotal.

Vi bekantar oss med bråk, samt mäter tid, längd, vikt och volym med vanliga måttenheter, analoga klocka (hel och halv timma) och mönster

Vi arbetar med likhetstecknets betydelse.

Vi räknar addition och subtraktion i talområdet 0-20, och tränar på olika strategier.

Vi tränar på lägesord och namn på geometriska former.

Vi arbetar med dubbelt och hälften.

Vi löser vardagliga matematiska problem.

 Vi lär oss att göra egna stapeldiagram och tabeller.

Bedömning

Jag kommer bedöma att du :

 •  kan räkna från 0-100 och kan skiva ett angivet tal
 •  är säker på addition och subtraktion i talområdet 0-20.
 •  förstår likhetstecknets innebörd
 •   kan visa att och förklara vad begreppen udda och jämna tal, hälften och dubbelt innebär .
 •  kan upprepa ett påbörjat mönster samt rita egna mönster 
 •  kan avläsa en analoga klocka -  hela och halva timmar.
 •  uppskatta och jämföra längd (cm, m), volym(dl) och tid.
 • räkna additioner och subtraktioner inom talområdet 0-100 utan tiotalsövergångar.
 • kan namnge och rita en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.  
 • kan använda ord som beskriver läge (t ex på, under, över, mellan)
 • kan lösa enkla textuppgifter och då självständigt kunna välja lämpligt räknesätt
 • kan rita och läsa av stapeldiagram och tabeller. 

Tid

Vårterminen 2020 åk 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: