👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - Tekniska muséet

Skapad 2020-01-27 15:41 i 185361 Förskolan Skogsbacken Stockholm Farsta
Förskola
Vi har besökt Tekniska muséet. Med utgångspunkt från de olika utställningarna och det som barnen visat intresse och nyfikenhet för kommer vi planera barnens undervisning VT20.

Innehåll

Projekt: Hållbar utveckling - Tekniska muséet 

Vad behöver vi veta för att kunna rädda vår planet?

 

Vad:

Vi har besökt Tekniska muséet. Med utgångspunkt från de olika utställningarna och det som barnen visat intresse och nyfikenhet för kommer vi planera barnens undervisning. 

 

Vi kommer börja med att intervjua alla barn enskilt för att sedan göra en sammanställning. Detta för att alla barn ska bli sedda och hörda. Barnens svar blir vår vägledning för hur projektet - Tekniska muséet ska läggas upp under terminen. 

 

 

 

Varför: 

Syftet med projektet är att barnen ska få uppleva att det är kul att lära och att de ska få en förståelse för hur de själva kan påverka sin egen utbildning. 

 

I och med projektet kommer vi utmana barnen i bland annat: 

 • - Miljötänk 

 • - Nytänkande 

 • - Problematiserande 

 • - Argumenterande 

 • - Kreativitet 

 • - Utforskande

 

Hur:

Vi kommer skapa diskussionsmöjligheter med hjälp av digitala verktyg och med böcker kopplat till de olika utställningarna. Vi kommer skapa med olika tekniker och material för att konkretisera lärandet samt ta oss till olika platser och åka på utflykter som är kopplade till projektet för att skapa en bredd i lärandet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18