Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7

Skapad 2020-01-27 15:49 i Centralskolan Tierp
Cellen – djuren – växterna Organismernas stamträd ger en bild av i vilken ordning olika slags organismer har utvecklats. Art - släkte - familj
Grundskola 7 Biologi
Kemin undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler, kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig eller i kombination, vilka involverar begreppen energi och entropi i relation till spontaniteten hos kemiska processer.

Innehåll

Förankring i läroplanen och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

- Vad är kemi? 
- Ämnena omkring oss
- Säkerhet och laborationer
- Atomer
- Fast, flytande och gas
- Blandningar

- Periodiska systemet
- Kemiska reaktioner

 

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

– Veta vad kemi är och hur det används
– Veta hur man ska bete sig under en laboration/i klassrummet
– Kunna känner igen ämnen
– Veta vad en grundämne är
– Veta vad en atom är och vad en atom är uppbyggd av
– Kunna några kemiska tacken och räkna ut hur många neutroner och protoner ämnena har
– Veta vad en kemiska förening är och kunna ger exemplar
– Kunna förklara fast, flytande och gas formar
– Veta vilken steg (temperatur) påverkas fast, flytande och gas formar 
– Kunna förklara vad slamningar, emulsioner och lösningar är samt hur de kan delas upp
– Veta vad en kemisk reaktion är samt skilja mellan fysiska ändringar och kemiska ändringar 
– Dokumentera undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och
   skriftliga rapporter

Arbetssätt och undervisning

– Genomgångar.
– Du kommer att få bildvisningar. 
– Du kommer att se på film.
– Diskussioner/reflektioner/redovisningar 
– Du med hjälp av läroböcker, kopieringsmaterial och internet 
– Du kommer att göra enskilt/grupp laborationer med tabeller, diagram,
   bilder och skriftliga rapporter.
– Skriftligt resonemang och kunskapsförståelse

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

– Att delta i diskussioner under lektioner
– Övningar under lektioner
– Informationssökning
– Att delta i laborationer och skriva rapporter
– Läxförhör, prov, hemprov

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: