Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BAIO - Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-27 15:49 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Under denna vecka kommer vi att fokusera på hur vi som människor kan påverka miljön genom de val vi gör när vi tex. slänger olika material.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Förbered fyra tomma lådor och fäst en lapp på varje låda. Ta fram sorteringsmaterialet men håll de gömda för barnen, ta endast fram ett material i taget. 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 De ska få en förståelse för varför vi källsorterar.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 De ska utveckla förmågan att skilja på olika material och hur de ska sorteras.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Barnen ska få möta olika material och olika skyltar, Tillsammans ska vi ta reda på vad skyltarna betyder och vad som ska slängas vart. Det kommer att finnas fyra lådor framställda med olika skyltar på sig, olika material och förpackningar kommer tas fram efter hand och vi samtalar sen om i vilken låda materialet ska läggas i.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 - Har ni sett såna här skyltar förut?

- Har ni sett det här materialet förr?

- Hur skiljer sig materialet från varandra?

- Hur känns materialet?

- Vad tror ni skulle hända om vi slängde allt tillsammans?

- Varför tror ni att vi sorterar?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

- Vad tror ni vi ska göra med de här? 

- Vad tror ni att jag har i min påse?

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 - Hur va det nu med de här skyltarna, vad betyder de?

- Har ni lärt er något nytt efter idag?

- Vad har du lärt dig?

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: