Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande och medbestämmande

Skapad 2020-01-27 16:30 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
”Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen.....På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.” Ur läroplanen 2018.

Innehåll

Under vårterminen kommer vi att ge barnen fler tillfällen att kunna medverka och påverka i det vi gör om dagarna och på så vis ge barnen mer inflytande. Det ger barnen mer känsla av att det vi gör är för dem och att barnen bl a får utmaningar i att prata inför grupp, tänka efter vad de själva vill och att det betyder något när barnen har önskemål.


Som exempel har vi redan under hösten låtit barnen välja vissa eftermiddagar om de vill leka inne eller ute.

Barnen har fått börja prova på att ropa upp sina kompisar på morgonsamlingen.

Vi ska starta upp med matvärdar som får hjälpa till med dukning och presentera maten.

Vid några av våra matbord provar vi på att servera maten vid sidan om som ett buffébord där barnen själva får ta sin mat på tallriken.

I hallen fortsätter vi som vanligt att stötta och utmana barnen i deras självständighetsutveckling vid påklädning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: