👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 A Kapitel 4

Skapad 2020-01-27 16:35 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att jobba med negativa tal och olika typer av diagram samt enkla ekvationer.

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • negativa tal
 • positiva tal
 • temperaturen stiger
 • temperaturen sjunker
 • stapeldiagram
 • frekvens
 • linjediagram
 • medeltemperatur
 • uttryck
 • uttryckets värde
 • ekvation

Konkretisering av mål

       Du ska kunna:

 • lösa en ekvation med muntlig instruktion
 • storleksordna positiva och negativa tal
 • utföra additioner och subtraktioner med positiva och negativa heltal
 • skriva ett uttryck med ett obekant tal
 • redogöra för hur man gör vid ekvationslösning
 • rita ett linjediagram
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • beskriva och redogöra skriftligt
 • använda olika uttrycksformer som t ex bilder, symboler i redogörelse av en lösning 

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik åk 4 Kapitel 4

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-12
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tolvans tabell.
Huvudräkning
Du kan tolka muntlig information och kan göra beräkningar i huvudet med negativa tal samt en enkel ekvation.
Negativa tal
Du ska kunna storleksordna negativa tal. Ex vilket tal är störst - 3 eller 3
Stapeldiagram
Du ska kunna avläsa ett stapeldiagram och kunna svara på frågor till diagramet.
Negativa tal
Du kan utföra additioner och subtraktioner med positiva och negativa tal.
Begrepp
Du kan använda begreppen addera, dela med, subtrahera och kvot.
Linjediagram
Du ska kunna rita ett linjediagram och kunna svara på frågor till diagrammet.
Problemlösning
Du kan lösa problem och beskriva och redogöra skriftligt. Du kan motivera din lösning genom matematiska resonemang.
Ekvationer
Du ska kunna skriva ett enkelt uttryck med ett obekant tal.
Uttryck
Du ska kunna beräkna värdet av ett uttryck med ett obekant tal.