Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-01-27 16:35 i Örsängets förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer att arbeta med kroppen framöver. Vi har sett att barnen har rörelse behov och vi vill även berika deras språk.

Innehåll

Nuläge

Vi har en spridd åldersgrupp med lite olika behov. Men en stor grupp är blivande tre åringar, som tycker om att röra sig. Gruppen tycker om sång och musik. De sitter gärna på samlingar, men vill också gärna springa, hoppa och studsa. De gillar även att vara ute.

Mål

Målet är att berika deras språk och lusten att röra på sig. Vi vill även få in de 5 sinnena. Ge barnen nya upplevelser och stärka ” det här är jag”. Träna munmotoriken, kroppsdelar och rumsuppfattning. Vi övar att det finns olika känslor, att det är ok att vara arg, glad, ledsen etc. 

 

Syfte

Syftet är att stimulera de 5 sinnena och lära känna sig själv. Att få kroppskontroll samt ökad ordförståelse.

Genomförande

Genom att planera samlingar med ett varierat innehåll men ändå ha kvar igenkännandet. 

Alla barn kommer att delta på sin nivå.

Vi kommer att köra temat hela vårterminen. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att göra lärloggar eftersom här på unikum (både personliga och grupp) och skriva kortfattat på planeringskalendern i hallen. 

Ansvar

All personal har ansvar att det genomförs.

Uppföljning

Genom att observera det enskilda barnet och gruppen. Reflektera med varandra i arbetslaget kontinuerligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: