Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi bygger holkar med Arne!

Skapad 2020-01-27 17:08 i Lillbergets förskola Söderhamn
Holkbygget är en del i vår stora planering "Fåglar" som syftar till att skapa intresse och lärande kring våra fåglar.
Förskola
Barnens intressen för fåglar fortsätter med oförminskad styrka. Vi går vidare genom att hjälpas åt att bygga fågelholkar som vi ska sätta upp i skogen på gården. Denna gång tar vi hjälp av Arne, en pensionär som gillar fåglar och är bra på att snickra.

Innehåll

 

Nuläge

 

Barnen visar ett fortsatt intresse för olika sorters fåglar. Barnen har nu berättat vad de vet om fåglar och vad de vill utforska närmare. Detta har vi synliggjort med hjälp av en tankekarta som vårt fortsatta arbete utgår ifrån. Då det snart är dags för fåglarna att bygga bo och få ungar så tar vi vara på möjligheten att följa detta. Vi har bett en pensionär, Arne, om hjälp att bygga några fågelholkar tillsammans med oss som vi kan sätta upp här på förskolan.

 

Mål

 

Att ha färdiga holkar lagom till dess att fåglarna ska häcka.

 

Syfte

 

Barnen får prova på olika tekniska och matematiska lösningar då vi bygger holkarna. Att se processen från råmaterial till färdig produkt. Att arbeta med enkla tekniska lösningar, beräkna och använda sig av olika verktyg.

 

 Vårt mål är också att skapa möjligheter för barnen att på nära håll följa utvecklingen från ägg, ungar till flygfärdiga ungfåglar. Vi hoppas på ett engagemang kring detta som gör att vi har möjlighet att utgå från barnens intresse och föra arbetet vidare.

 

Vi möjliggör möten över generationsgränser; barnen får möjlighet att samtala och bli handledda av en "morfar/farfar-förebild". Vi kan på detta vis berika barnens erfarenheter om likheter och olikheter, ung och gammal samt inhämta kunskaper och ett nytt tänkande från en annan synvinkel.

 

Vi vill utveckla samarbetet och gemenskapen, att känna tillhörighet i gruppen. Projektet med holktillverkningen avslutas gemensamt med en ”holkfest” där vi bjuder in vårdnadshavare och andra intressenter.

 

Genomförande

 

Vi träffas vid 3 tillfällen för att bygga holkarna med Arne. Barnen kommer att delas in i grupper och en av oss pedagoger kommer att delta. Barnen får använda sig av olika verktyg och hjälpas åt att snickra en holk vid varje tillfälle. Resten av veckan ägnar vi åt att på egen hand färdigställa det som återstår av holkbygget. Vi samarbetar, benämner och dokumenterar för att sedan repetera och reflektera.

 

Då holkarna är färdiga håller vi en holkfest där vi bjuder in vårdnadshavare och övriga barn på förskolan för att även göra dem delaktiga. Sedan hoppas vi på att fåglar flyttar in i holkarna!

 

Dokumentation under lärprocess

 

Vi hjälps åt att dokumentera under processens gång. Detta med hjälp av bilder, film och anteckningar. Vi reflekterar över vårt arbete på måndagarnas planeringsmöten.

 

Ansvar

 

Vi är alla med i processen kring detta arbete. Josefin och Britta ansvarar för att planeringen följs upp på Unikum, men vi delar ansvaret att reflektera kring veckoplaneringarna.

 

Uppföljning

 

Vi följer upp varje vecka vid vår gemensamma planering. Vi utvärderar även det stora temaarbetet Fåglar då vi skriver den nya arbetsplanen inför HT/VT  2020/2021.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: