👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3 vt2020

Skapad 2020-01-27 17:28 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv idag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med människans tidiga historia och utveckling fram till och med järnåldern. Vi kommer lära oss om forntiden, stenåldern - bronsåldern - järnåldern. Vi kommer se på film, läsa, diskutera och skriva faktatexter. Vi kommer besöka en bronsåldersby i Tanum, Vitlycke. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
    SO  1-3
  • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
    SO  1-3

Matriser

SO
SO år 1-3

Förr och nu

Genom undervisningen i ämnet SO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SO   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • SO   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  • SO   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
Jämföra förr och nu
Gravfält vid Persgården Herrestad kyrkogård
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Gravar och bosättningar. Hällristningar
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Den tänkande människan, samlaren, jägaren och bosättarna (bonden).
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tid
Stenåldern Bronsåldern Järnåldern
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.