👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och optik, åk 6

Skapad 2020-01-27 20:32 i Frötuna skola Norrtälje
Planering för arbetsområdet om akustik och optik för åk 6.
Grundskola 6 Fysik
Du får lära dig vad ljud och ljus egentligen är. Vi talar om hur ljud och ljus kan användas i praktiken och du får också repetera hur det går till när vi hör och ser.

Innehåll

Akustik och optik

Tid: vecka 2 - 8

1. Akustik och optik

- hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

- ljusets utbredning, ljuskällor, hur ljus uppfattas av ögat.

- dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna till teoretiska genomgångar och delta i muntliga diskussioner, både i helklass och mindre grupp.

Du får arbeta laborativt och forsätta att öva på hur man dokumenterar sina undersökningar.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt deltagande i genomgångar och diskussioner och ditt laborativa arbete. Dina labbrapporter kommer att bedömas och du kommer att få göra en inlämningsuppgift som kunskapskontroll.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till hur ljud och ljus uppkommer.

- Du skall känna till vilken praktisk nytta man kan ha av ljud och ljus.

- Du skall känna till hur ljus reflekteras och vad färger egentligen är.

- Du skall känna till hur och varför ljusdets hastighet ändras i olika medier.

- Du skall känna till begreppet våglängd, samt enheterna för hastighet, ljudstyrka, frekvens och vad ett ljusår är.

- Du skall kännat till vilka miljöer som kan vara skadliga för hörseln och vilka risker det kan innebära att utsätta örat för höga ljudnivåer, samt veta hur man kan göra för att skydda sig mot detta.

7. Matris

Se nedan

 

Uppgifter

 • Akustik och optik, åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Akustik och optik, åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Granska och motivera
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Du kan motivera varför vissa ljudnivåer och miljöer är skadliga för örat. Du kan också motivera varför ett visst föremål har en viss färg. Du gör detta med viss användning av fysikens begrepp.
Du kan motivera varför vissa ljudnivåer och miljöer är skadliga för örat. Du kan också motivera varför ett visst föremål har en viss färg. Du gör detta med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du kan motivera varför vissa ljudnivåer och miljöer är skadliga för örat. Du kan också motivera varför ett visst föremål har en viss färg. Du gör detta med god användning av fysikens begrepp.
Beskriv och förklara
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan förklara vilken praktisk användning man kan ha av ljud och ljus. Du kan också beskriva hur ljud och ljus uppkommer. Du använder dig då till viss del av fysikens begrepp.
Du kan förklara vilken praktisk användning man kan ha av ljud och ljus. Du kan också beskriva hur ljud och ljus uppkommer. Du gör det med relaitvt god användning av fysikens begrepp.
Du kan förklara vilken praktisk användning man kan ha av ljud och ljus. Du kan också beskriva hur ljud och ljus uppkommer. Du gör det med god användning av fysikens begrepp.
Undersök
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan genomföra enkal undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt ifrån. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.