👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vilda djur

Skapad 2020-01-27 20:48 i Vänge skola Uppsala
Att träna sig på att läsa faktatexter och ta ut relevant fakta, samt att skriva egna korta faktatexter om svenska djur.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Vi läser och skriver faktatexter och lär oss mer om svenska vilda däggdjur.

Innehåll

Arbetsområdets mål

Du ska kunna...

 • läsa och välja ut vad som är viktigt i en faktatext
 • strukturera fakta genom att använda tankekarta, stödord eller frågor
 • skriva en kort faktatext med egna meningar
 • förklara vad ett däggdjur är
 • känna igen och namnge några svenska vilda djur
 • redogöra för några fakta om djuren

Arbetssätt

Genom gemensamt läsande och skrivande av faktatexter lär eleverna sig hur man tar sig an en faktatext och utvecklar förmågan att ta ut relevant fakta. Vi använder oss av tankekartor för att strukturera fakta och tränar på att sammanfatta med egna meningar i korta faktatexter. Vi pratar om vad som är karakteristiskt för en faktatext och gör jämförelser med berättande texter. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3