Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och statistik

Skapad 2020-01-27 21:41 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 4 Matematik
Nu var det dags för att hoppa in i nästa kapitel. I detta kapitel kommer du lära dig mer om hur du läser av tid, räknar med tid. Du kommer också lära dig mer om tabeller och diagram samt medelvärde.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • lära dig använda enheterna: dygn, timmar, minuter och sekunder
 • kunna läsa av klockan både analogt och digitalt
 • lära dig att räkna med tid
 • lära dig använda enheterna: år, månader, dygn, kvartal, veckor
 • lära dig att skriva datum
 • lära dig att läsa av olika slags tabeller och göra egna tabeller
 • lära dig att läsa av olika slags diagram och göra egna diagram
 • lära dig att räkna ut medelvärdet
 • lära dig att hitta mönster både i figurer och talrader
 • förstå och kunna använda matematiska begrepp: sekund, minut, timme, dygn, vecka, månad, kvartal, år, skottår, stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram, medelvärde och genomsnitt.
 • kunna delta i diskussioner och samtal med andra

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren om hur man skriver och läser av tid, både analogt och digitalt. Du kommer också lära dig hur man räknar med tid. En del av undervisningen kommer vara en del repetition från tidigare år, som årets månader, hur många dagar har årets månader. Du kommer också få göra undersökningar som presenteras i både tabeller och diagram. När du arbetar med uppgifterna jobbar du enskilt och/eller i grupp. En del färdighetsträning sker i boken Matematik Alfa. Annan färdighetsträning sker på någon webbsajt som har lämpliga övningar, spel eller aktiviteter.  Du deltar i diskussioner och samtal och då använder du de begrepp som ingår i temat.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • använda enheterna: dygn, timmar, minuter och sekunder
 • läsa av klockan både analogt och digitalt
 • räkna med tid
 • använda enheterna: år, månader, dygn, kvartal, veckor
 • skriva datum
 • läsa av olika slags tabeller och göra egna tabeller
 • läsa av olika slags diagram och göra egna diagram
 • räkna ut medelvärdet
 • hitta mönster både i figurer och talrader
 • använda och förstå matematiska begrepp 
 • delta i diskussioner och samtal med andra

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: