Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Energi

Skapad 2020-01-28 00:54 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
NO åk 5 avsnittet energi
Grundskola 5 Fysik
Kan energi ta slut? Hur kan man få mer energi? Varför krävs det mycket energi för att få maten på tallriken? Hur kan vattnet som forsar i Norrland bli elektricitet i Skåne? Varför kan det bli strömavbrott? Vilken är den största magneten? Väckarklockans ljud väcker dig. Du tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just har varit med om har med energi att göra. Från ljudet av väckarklockan, vinden och värmen, duschen och musiken till den rostade smörgåsen i magen. Men var kommer all denna energi ifrån?

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att jobba med läroboken "Koll på NO", där vi kommer att arbeta med arbetsområdet:

ENERGI

De gröna och blå markeringarna visar förmågorna - de långsiktiga målen som du utvecklar under hela grundskolan.
De lila markeringarna visar vad undervisningen ska innehålla.

Konkreta mål:

 • När du har arbetat med detta område ska du kunna:
 • ge exempel vad vi behöver energi till.
 • förstå vad energiprincipen innebär.
 • ge exempel på energikällor.
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi
 • ge exempel på fördelar och nackdelar med olika sorters energikällor
 • förklara hur en magnet fungerar och  ge exempel på vad magneter används till
 • förklara ordet elektricitet

Arbetssätt: 

 • Läroboken "Koll på No" avsnittet "Energi" och "Boken om Fysik" avsnitten om elektricitet och magnetism
 • Titta på filmer
 • Enkla experiment med elektricitet och magnetism
 • Diskussion för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • hur aktivt du deltar i experimentmomenten
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar
 • samt genom prov

 

Uppgifter

 • Experiment och labrapporter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik åk 5, energi

på väg mot godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Fysiken i naturen och samhället
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Eleven förstår vad som menas med energiprincipen,ger något exempel på energiomvandling.
Energi och miljö
 • Fy  4-6
Eleven ger exempel på vad vi behöver energi till och vet skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi.
Eleven ger flera exempel på vad vi behöver energi till i samhället
Energi och miljö
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven kan ge exempel på någon energikälla och förklara dess påverkan på miljö och samhälle
Eleven kan ge exempel på olika energikällor och förklara deras påverkan på miljö och samhälle. Eleven använder ord och begrepp som hör till ämnet.
Elektricitet
 • Fy  4-6
Eleven kan ge exempel på en strömkälla, och kan på ett enkelt sätt förklara en elektrisk krets kopplad till ett batteri samt en glödlampa.
Magnetism
 • Fy  4-6
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara hur en magnet fungerar och ge exempel på någon typ av magnet.
Undersökningar och experiment
 • Fy
Eleven använder utrustning på ett säkert och I huvudsak fungerande sätt.
X X X
Dokumentation
 • Fy  4-6
Eleven kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: