👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - antal och siffror

Skapad 2020-01-28 07:15 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Vårt arbete med matematik med fokus på siffror och antalsuppfattning.

Innehåll

Under våren kommer vi att arbeta med matematik och lägga fokus på siffror och antal.

Detta kommer vi göra genom spel, samlingar, sånger, rörelseaktiviteter mm. 

Syftet är att barnen skall få träna på att känna igen siffror, räkna, jämföra fler/färre samt att öva antalsuppfatnning. 

Vi kommer även att arbeta med kvadrat, cirkel, rektangel och triangel.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18