👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik årskurs 7 och gestalta ordklasser via film

Skapad 2020-01-28 08:26 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Kunskap om språkets uppbyggnad för att utveckla den språkliga förmågan. Samt göra en film via Imovie i grupp om några av våra ordkalsser.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Grundläggande grammatik för korrekt språkanvändning. I grupp gestalta ordklasser via film.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med ordklasser, genom att få kunskap om hur språket är uppbyggt kan man utveckla sin språkliga förmåga i både skrift och tal.

Vi använder två veckor innan sportlovet  med att göra en film i liten grupp och avslutar med ett prov  vecka 7.

Matriser

Sv SvA
Grammatik årskurs 7 och gestalta ordklasser via film

Ej grundläggande kunskaper
E
C
Skriva
Behöver visa mer grundläggande kunskaper om ordklasserna
Har visat grundläggande kunskaper om svenska språkets uppbyggnad och på så sätt ökat sin förmåga att skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven har visat relativt goda kunskaper om svenska språkets och på så sätt ökat sin förmåga att skriva olika slags texter med god språklig variation, utvecklad textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Gestaltat ordklasser via medier/skapat en film i grupp
Ej deltagit i grupp och skapat en film
Eleven har gestaltat ordklasser via en film i grupp på ett i huvudsak fungerande sätt har eleven förstärkt och levandegjort ordklasserna.
Eleven har gestaltat ordklasser via en film i grupp på ett informerande sätt har eleven förstärkt och levandegjort ordklasserna.