👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik VT20 åk 8

Skapad 2020-01-28 08:54 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 8 Teknik
Hydraulik och pneumatik, vad är det och vad används det till? Vilka fysikaliska principer ligger bakom tekniken? Vad är och hur kan en produktionskedja se ut? Från råmaterial till färdig produkt? Vilka tekniska framsteg har hjälpt till att utveckla en sådan kedja genom tiderna. Detta och lite till kommer vi att titta på under våren.

Innehåll

Tidsplan:

 

Under våren kommer vi att arbeta med följande områden:

v. 3 - 9 Styrning och reglering.

v.10 - 15 Byggprojekt i pneumatik

v. 16 - 22 Produktionskedjor och processer. 

Området innehåller:

 • Styrning och reglering
 • Byggprojekt med pneumatik
 • Produktionskedjor och processer

Arbetssätt: 

Vi kommer att:  

 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
 • se teknikfilmer
 • laborationer

 

Bedömning:

Du bedöms under dina samtal kring problemlösning och genom ditt deltagande vid genomgångar.

Du bedöms hur du arbetar under laborativa moment, om dessa förekommer.

Du bedöms på prov, arbetsuppgifter och muntliga redovisningar.

 

Språkmål:

Utöka ordförråd så att vi kan kommunicera teknikens begrepp i både tal och skrift.

 

Begrepp

Hydraulik, pneumatik, tillverkningsprocess, produktionskedja

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik - Elektronik och elproduktion

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Tekniska lösningar och begrepp
Jag förstår och använder mig av begreppen inom vårt arbetsområde för att beskriva hur tekniska lösningar är uppbyggda
 • Tk  E 9
Du förstår och använder grundläggande begrepp inom vårt arbetsområdet,
Du förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Resonemang
Jag kan resonera kring varför man i olika situationer och till olika tekniska lösningar väljer olika material.
 • Tk  E 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som är relevanta för situationen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som är relevanta för situationen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som är relevanta för situationen.
Praktiskt arbete
Jag kan pröva och undersöka lösningar och skapa modeller samt dokumentera mitt arbete.
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
Du kan göra enkla modeller /idéer till lösningar och föra enkel dokumentation av ditt arbete.
Du kan göra utvecklade modeller /idéer till lösningar och föra utvecklad dokumentation av ditt arbete.
Du kan göra välutvecklade modeller /idéer till lösningar och föra välutvecklad dokumentation av ditt arbete.