Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WeDo 2.0 programmering

Skapad 2020-01-28 09:01 i Kompassenskolan Öckerö
Grundskola 2 – 4 Matematik Teknik
Bygga lego och programmera! Det bästa av två världar! Du kommer få lära dig grunderna i blockprogrammering och bygga enligt instruktioner samtidigt som svårighetsgraden ökar.

Innehåll

Syfte och mål:

Du kommer få lära dig tänka datalogiskt.

Du ska kunna bygga och följ instruktioner.

Du ska kunna samarbeta och diskutera dina framsteg.

 

 

Arbetsmetoder:

Du kommer arbeta utifrån appen WeDo 2.0 och följa de instruktioner som ges.

Du kommer bygga robotar av olika slag utifrån givna instruktioner eller helt fritt utifrån fantasin.

Du kommer  diskutera dina resultat individuellt och i grupp.

Du ska lära dig använda några av de tekniska begrepp som krävs för att förklara  dina resultat och slutsatser.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: