👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-01-28 09:38 i Tunabergsskolan grundsärskola Uppsala
Öka förståelsen för Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Vad innebär de olika artiklarna?
Grundsärskola 6 – 9 Vardagsaktiviteter
Du kommer att få lära dig om Barnkonventionen, mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingarna.

Innehåll

Syftet för arbetsområdet:

Du kommer att få fördjupa dina kunskaper om Barnkonventionen.

Du kommer att få träna dig i att reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt. 

Du kommer att lära dig om de demokratiska rättigheter som alla barn - och unga har i samhället samt om diskrimineringsgrunderna. 

 

Hur vi kommer att arbeta:

 • Vi kommer att se 6 olika avsnitt från "De rättslösa" från UR skola. 
 • Filmerna förklarar och problematiserar olika artiklar som handlar om att ingen får diskrimineras eller behandlas olika. 
 • Vi kommer att arbeta med barnrättsfrågor genom ett arbetsmaterial från Barnombudet i Uppsala.
 • Allt arbete kommer att samlas och sättas ihop till en spiralbok. 

 

 

Bedömning:

HUR ska det bedömas?

 

Hur aktiv och engagerad du är under lektionerna.

Hur du deltar i samtal och resonemang. Det finns tillgängligt bildstöd för att lättare kunna återge innehållet av arbetet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9