Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT- 2020

Skapad 2020-01-28 09:53 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Vi kommer att ta del av materialet Väpplarna Gul. Vi kommer denna termin att ha ett större fokus på matematik än föregående termin. Vi upplever att barnen tycker att det är roligt och försöker att möta detta intresse på deras individuella nivå. På våra utflykter kommer vi främst att fokusera på natur och matematik, vi kommer att arbeta med matteuppdrag och prata om olika matematiska begrepp. På måndagar och tisdagar har vi planerade aktiviteter som håller fokus matematik.

Innehåll

 

1. Barnens intressen
Vi upplever att det är många barn som är nyfikna på och har ett intresse av matematik. Barnen vill gärna vara med och räkna barnen under samlingen och inför utflykter. Barnen skriver ofta siffror på tavlan och vill gärna skriva siffrorna när vi pratar om dagens datum.

 

1.1.  Var är vi? Nuläge

 Barnen är med och räknar vilka barn som är här under morgonsamlingen samt räknar hur många av barnen som är borta. Vi pratar om dagens datum, de barnen som vill får själva eller med hjälp av pedagog skriva dagens datum på tavlan. Barnen uttrycker vid fruktstunden om de vill ha en hel eller en halv frukt. 

 

2. Syfte

Innehåll

Barnen är intresserade av att undersöka saker och att utmanas med uppdrag. De visar ett intresse för siffror och för att räkna. 
Syfte 

– förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

– förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

– förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

3. Mål
Vi tänker att det är väldigt individuellt hur mycket barnen kan, vill och är intresserade av matematik, således är vårt mål med just matematik en grundläggande uppfattning om olika matematiska begrepp så som antalsuppfattning, sortering, geometriska former, mätning, volym, tid etc.


4. Målkriterier

 Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 -          Använder eller visar intresse för matematik, t.ex. genom att vara delaktiga i räkneramsan. 

 -          Sorterar t.ex. efter färg eller form. 

 -          Benämner siffror de känner igen eller känner igen siffror som är likadana. 

 

5. Metod och material

Metod
Varje dag tittar vi på vilken veckodag det är, datum, månad och år. 
Vi använder oss av Aktivitetskort i förskolan: matematik och annat matematiskt material. På dessa kort så finns det olika matematiska uppdrag och utmaningar.

Vi kommer att använda oss av material ifrån Väpplarboken, där barnen både individuellt och i grupp går igenom matematiken. 

Förutsättningar - På samlingar. Våra planerade aktiviteter i veckan.

Dokumentation - Väggdokumentation och unikum

Förberedelser- välja ut olika aktivitetskort och förbereda dem och material i plastfickor. Även förbereda annat matematiskt material

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: