👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massa och vinklar 19/20

Skapad 2020-01-28 10:05 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 5 Matematik
Massa och vinklar

Innehåll

Arbeta med under temat

- Enhetsomvandling  - massa

- Jämföra massa

- Jämföra, uppskatta och mäta vinklar

- Rita vinklar

- Beräkna vinkelsumman i trianglar och fyrhörningar

 

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma eleven under arbetet i klassrummet, enskilt, par, grupp och helklass samt på ett test i slutet av temat.

Testet kommer att vara både att räkna och att du ska kunna resonera och argumentera för olika lösningar. 

Se matris 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Massa och vinklar

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Massa
Enhetsomvandla massa g - hg- kg - ton
Eleven kan inte omvandla massa.
Eleven kan med stöd omvandla massa.
Eleven kan omvandla massa ett steg.
Eleven kan omvandla massa i flera steg. Från t.ex. g till kg.
Massa
Jämföra massa
Eleven kan inte jämföra massa i olika enheter.
Eleven kan med stöd jämföra massa i olika enheter.
Eleven kan jämföra massa i olika enheter.
Vinklar
Jämföra vinklar
Eleven kan inte jämföra olika vinklar.
Eleven kan med stöd jämföra olika vinklar.
Eleven kan jämföra vinklar.
Vinklar
Uppskatta vinklar
Eleven kan inte uppskatta olika vinklar.
Eleven kan med stöd jämföra olika vinklar.
Eleven kan jämföra olika vinklar.
Vinklar
Mäta vinklar
Eleven kan inte mäta olika vinklar
Eleven kan med stöd mäta olika vinklar.
Eleven kan mäta vinklar mellan 0 och 180 grader.
Eleven kan mäta vinklar som är över 180 grader.
Vinklar
Rita vinklar
Eleven kan inte rita vinklar i en förutbestämd vinkel (grader)
Eleven kan med stöd rita vinklar i en förutbestämd vinkel (grader)
Eleven kan rita vinklar i en förutbestämd vinkel (grader), mellan 1 och 180 grader
Eleven kan rita vinklar i en förutbestämd vinkel (grader), mellan 1 och 360 grader
Vinkelsumma
Vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar
Eleven kan inte beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar.
Eleven kan med stöd beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar.
Eleven kan beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar.
Eleven kan beräkna vinkelsumman i månghörningar.