👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering tulpanens fritidshem 23 januari i pads

Skapad 2020-01-28 10:07 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola F – 6
Kopiera och döp om den.

Innehåll

 

Lärmål.  

 

·        Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

·       Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 

 

 

Eleverna ska samarbeta och lära sig att använda digitala verktyg för att kunna programmera i lättare former samt att producera enklare filmer.

 

 

Planering av utvärdering.  Observationer av oss pedagoger samt i diskussion med eleverna i samling.

 

 

 

 

Undervisning. Eleverna skall göra lättare programmering i programmeringsappen AlexJ

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
 • Gr lgr11
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handli,ng
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.